U Veslački klub Karlovac danas su iz Berlina stigla 2 nova školska skifa. Iako sad ne možemo veslati, a čamci će do proljeća malo odmarati, srca su nam ispunjena!!

Nabavka 2 nova skifa